23 marca 2014

Dodano: 2014-03-22
NIEDZIELA, 23.III.2014 - III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU
8:00 – za ++ parafian.
10:30 – za + Stefanię Antończyk w I rocznicę śmierci.
12:00 – CHRZEST:  Wiktoria  WIĘSYK.
15:15 – GORZKIE  ŻALE   z kazaniem pasyjnym.
16:00 – za ++ Franciszka Żoka, rodziców Martę i Jana, Annę i Pawła Dudów, córkę Helenę, ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK, 24.III.2014 - Dzień powszedni
7:00 – za ++ Krystynę Szymura, męża Zygmunta, syna Jana.

WTOREK, 25.III.2014 - UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  NMP
17:00 – za ++ Irenę Szymura, rodziców z obu stron, Józefa Krywalskiego, ++ z pokrewieństwa, Księży Proboszczów.

ŚRODA, 26.III.2014 - Dzień powszedni
17:00 – za ++ Zygfryda Szymeckiego, żonę Janinę, syna Bogusława, rodziców z obu stron.

CZWARTEK, 27.III.2014 - Dzień powszedni
17:00 – Msza szkolna za ++ Augustyna Szymałę, żonę Reginę, rodziców z obu tron.   
          
PIĄTEK, 28.III.2014 - Dzień powszedni
17:00 –  za ++ w marcu.
17:30 – DROGA  KRZYŻOWA.

SOBOTA,  29.III.2014 - Dzień powszedni
17:00 – Msza niedzielna za + Barbarę Szymura w 30 dzień po śmierci.  

NIEDZIELA, 30.III.2014 - IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU
8:00 – za ++ Annę Chrobok w II rocznicę śmierci, męża Emila, ich rodziców, rodzeństwo, Teodora Halfara, wnuka Arkadiusza, dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 – za ++ Eugeniusza Kumańskiego, rodziców z obu stron, Reinholda i Zygmunta Zimończyków, ++ z pokrewieństwa.
12:00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie dary Boże w intencji Stefanii Wojaczek z okazji 80 rocznicy urodzin.
15:15 – GORZKIE  ŻALE  z kazaniem pasyjnym.
16:00 – 1) Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie dary Boże w intencji Józefa Sobika z okazji 80 rocznicy urodzin.
             2) Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w intencji Szymona Szczecha z okazji 18 rocznicy urodzin.