22 czerwca 2014

Dodano: 2014-06-21
NIEDZIELA, 22.VI.2014 - XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA
8:00 – Teodora Piechę, żonę Marię, syna Emila.
10:30 – za ++ Piotra Prześniackiego, żonę Annę, rodziców, braci, ojczyma, dziadków, ++ z rodziny i powinowatych, dusze w czyśćcu cierpiące.
15:30 – Nabożeństwo i procesja eucharystyczna.
16:00 – 1) za + Erwina Gasia w IV rocznicę śmierci.
             2) za ++ Gertrudę Ruda, męża Ryszarda, syna Haralda, rodziców z obu stron rodzeństwo.

PONIEDZIAŁEK, 23.VI.2014 - Dzień powszedni
17:30 – Nabożeństwo i procesja eucharystyczna.
18:00 – 1) za ++ Henryka Rudę, rodziców, rodzeństwo, Andrzeja Ritaua.   
             2) za ++ Klarę i Augustyna Buchtów, Franciszka Niemca.

WTOREK, 24.VI.2014 - UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA  ŚW. JANA  CHRZCICIELA
10:00 – Msza pogrzebowa + Anna Prześniacka (z ul. Ks. J. Pojdy  37,  lat 77).
17:30 – Nabożeństwo i procesja eucharystyczna.
18:00 – 1) za + Ludwika Fojcika.
             2) za + Pawła Bobera w 30 dzień po śmierci.

ŚRODA, 25.VI.2014 - Dzień powszedni
17:00 – za ++ Józefa Dudka, żonę Rutę, ++ z rodzin Dudek, Richter, Kobylec, Jadwigę Sowik i Martę Nowak.
17:30 – Nabożeństwo i procesja eucharystyczna.

CZWARTEK, 26.VI.2014 - Dzień powszedni
17:00 – Msza szkolna za + Jana Sczekałę. Nabożeństwo i procesja eucharystyczna.

PIĄTEK, 27.VI.2014 - UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEGO  SERCA  PANA  JEZUSA
9:00 – Msza na zakończenie roku szkolnego w intencji szóstoklasistów oraz wszystkich dzieci.
17:30 – Nabożeństwo i procesja eucharystyczna.
18:00 – za ++ w czerwcu.

SOBOTA, 28.VI.2014 - Wspomnienie Niepokalanego  Serca NMP
12:00 – Msza ślubna:  Katarzyna  BARSZCZ – Mateusz  MATUSZCZYK.
18:00 – Msza niedzielna
             1) za ++ Rajmunda Wałacha, syna Andrzeja, rodziców i rodzeństwo, Ludwika i Albinę Palarzów, Stanisława Palarza, ++ z pokrewieństwa.
             2) za ++ Wilhelma Szymurę w VII rocznicę śmierci i żonę Elżbietę.

NIEDZIELA, 29.VI.2014 - UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW  PIOTRA  I  PAWŁA
8:00 – w intencji Pana Alojzego Smyczka  z podziękowaniem za służbę jako kościelnego w naszej parafii.
10:30 – za ++ Alojzego Ślezionę, rodziców Franciszkę i Alojzego, teściów Martę i Ryszarda Klaczków, córkę Felicję Wydra, męża Rudolfa.
16:00 – za ++ Marię Palarz, męża Jana, syna Alojzego, rodziców z obu stron.