14 grudnia 2014

Dodano: 2014-12-15
NIEDZIELA, 14.XII.2014 - III NIEDZIELA ADWENTU
8:00 – za + Bożenę zawiła.
10:30 – za ++ Stefana Zaczka, jego rodziców, teściów, Krzysztofa Gulca.
12:00 – w intencji Mateusza Szymury z okazji 18 rocznicy urodzin.
16:00 – w intencji Anieli Fojcik, Łukasza Rewera, Damiana Luksa, Celiny i Barbary Szewczyk z okazji urodzin oraz ich rodzin.
        
PONIEDZIAŁEK, 15.XII.2014 - Dzień powszedni
17:00 – RORATY
        1) za ++ Jana i Martę Skopków.
        2) za ++ Elfrydę Kurpanik w II rocznicę śmierci, dwóch mężów, ++ z rodziny.
        3) za ++ Józefa i Anielę Piechów, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Wiktora i Monikę Piechów.
              
WTOREK, 16.XII.2014 - Dzień powszedni
17:00 – RORATY
        1) za + Pelagię Chruśnik.
        2) za ++ Pawła Smołkę, żonę Annę, Pawła i Emilię Wiaterków.
        3) za ++ Alfonsa Spendla, rodziców Marię i Alojzego, Pawła Luksa,dwie żony.
        
ŚRODA, 17.XII.2014 - Dzień powszedni
17:00 – RORATY w pewnej intencji z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji urodzin.
     
CZWARTEK, 18.XII.2014 - Dzień powszedni
17:00 – RORATY
        1) za ++ Annę i Alojzego Wałachów, synów Emila, Konrada, Oskara, rodziców z obu stron, Romana Szymurę, Leszka Dziwoki.
        2) za ++ Annę Wija, męża Eryka, córkę Marię, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Agnieszkę, Martę, Franciszka Tkoczów.
            
PIĄTEK, 19.XII.2014 - Dzień powszedni  
17:00 – RORATY
        1) za + Janinę Kaczkowską w I rocznicę śmierci.
        2) za ++ Hildegardę i Jerzego Szydłowskich.
        3) za + Andrzeja Ritaua w X rocznicę śmierci.
        
SOBOTA, 20.XII.2014 - Dzień powszedni
13:00 – w intencji Patryka Szymały z okazji 18 rocznicy urodzin.
17:00 – Msza niedzielna
        1) za + Krystynę Matuszczyk Babieczko w I rocznicę śmierci.
        2) za ++ Zofię Szymała w VI r. śm. męża Józefa, syna Henryka i Rufina, córkę Teresę, Krzysztofa i Henryka Mamoka.
        3) za ++ Mariana Smolaka, rodziców, braci z żonami, ich dzieci, Zofię, Hildegardę, Ryszarda Korzuśników.
            
NIEDZIELA, 21.XII.2014 - IV NIEDZIELA ADWENTU
8:00 –  za ++ Irenę Szymura, rodziców z obu stron, Józefa Krywalskiego, pokrew.
10:30 – za ++ Gerarda Skupnia, syna Kazimierza, rodziców i teściów.
12:00 – w intencji Ruty Świerkosz z okazji 75 rocznicy urodzin.
16:00 – 1) CHRZEST: Karol CZAPLICKI.
             2) za ++ Pelagię Szymura, męża Józefa, rodziców i teściów.