05 kwietnia 2015

Dodano: 2015-04-06
NIEDZIELA, 5.VI.2015 - NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
6:00 – PROCESJA REZUREKCYJNA. Msza w intencji parafian.
8:00 – za + Mariana Kotulę.
10:30 – za + Bernarda Skatułę.

PONIEDZIAŁEK, 6.IV.2015 - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
8:00 – za + Jadwigę Szymura (od Elżbiety Mańka zamiast kwiatów).
10:30 – w pewnej intencji w I rocznicę śmierci.
16:00 – 1) w intencji Marii Woźnica z okazji 70 rocznicy urodzin.
             2) CHRZEST: Milena Aleksandra HEROK.
    
WTOREK, 7.IV.2015 - WTOREK WIELKANOCNY
18:00 – 1) za ++ Annę Piontek i Stefana Rewera.
             2) za ++ Eleonorę i Rufina Wawocznych, Zofię Brzoza, męża Alfonsa, Otylię Wawoczny, męża Ludwika, ++ z pokrewieństwa Wawoczny, Brzoza, Noch, Magiela, Księży Proboszczów.
       
ŚRODA, 8.IV.2015 - ŚRODA WIELKANOCNA
17:00 – 1) za + Janusza Chroboka w V rocznicę śmierci.
             2) za ++ Franciszka i Marię Krywalskich, córkę Irenę, syna Józefa, pokrew.
    
CZWARTEK, 9.IV.2015 - CZWARTEK WIELKANOCNY
17:00 – Msza szkolna
        1) za ++ Tadeusza Wowrę i ojca Józefa.
        2) za ++ Józefa Szymałę w VI rocznicę śmierci, żonę Ernę, rodziców z obu stron, Teodora i Salomeę Strzałów, syna Mariana, dusze w czyśćcu.
        
PIĄTEK, 10.IV.2015 - PIĄTEK WIELKANOCNY
18:00 – 1) za ++ Józefa Czubata w I rocznicę śmierci, Reginę Czubat, Józefa Małka.
             2) za ++ Helenę Szymała, męża Jana, Ryszarda Palarza.
    
SOBOTA, 11.IV.2015 - SOBOTA WIELKANOCNA
14:00 – CHRZEST: Igor HEROK.
18:00 – Msza niedzielna
             1) za + Barbarę Szydłowską.
             2) za ++ Jerzego Pajora w III rocznicę śmierci i Annę Pajor w VII rocz. śm.

NIEDZIELA, 12.IV.2015 - II NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

8:00 – za ++ Waleskę Kotula w rocznicę śmierci i męża Ludwika.
10:30 – w intencji Wojciecha Gudzika i Grzegorza Saładygi z ok. 25 r. ur. i ich rodzin.
12:00 – w intencji Gabrieli Szymura z okazji 50 rocz. ur. i córki Hanny z ok. 18 r. ur.
14:30 – CHRZEST: Jan Stanisław HANAK.
15:30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
16:00 – w intencji Eryki Sowińskiej z okazji 80 rocznicy urodzin.