19 kwietnia 2015

Dodano: 2015-04-20
NIEDZIELA, 19.VI.2015 - III NIEDZIELA WIELKANOCNA
8:00 – za ++ Adalberta Głombika w II rocznicę śmierci, jego rodziców, Gertrudę i Jana Wojsów, brata Józefa, ++ z rodzin Piecha, Szymala, Gzel, Adamczyk, Palarz, Grzomba, Podleśny.
10:30 – za ++ Eugeniusza Kumańskiego, Reinholda Zimończyka, rodziców, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
16:00 – CHRZEST: Róża Natalia KOLONKO, Liliana Helena LAUBACH, Aleksander ŻYWICKI.
             ROCZEK: Przemysław ZAIK, Stanisław DUDA.

PONIEDZIAŁEK, 20.IV.2015 - Dzień powszedni
7:00 – za + Krystynę Nowak (od rodziny Ryłków z Rajczy).
     
WTOREK, 21.IV.2015 - Dzień powszedni
17:00 – w intencji Bożeny i Adama Radeckich z okazji 25 rocznicy ślubu.
18:00 – 1) za ++ Hildegardę Gańczorz, męża Zygmunta, rodziców z obu stron.
             2) za + Alojzego Kuczerę.    
        
ŚRODA, 22.IV.2015 - Dzień powszedni
17:00 – za ++ Zofię i Wilhelma Wałachów, Monikę i Józefa Pawlasów, ich rodziców i rodzeństwo.

CZWARTEK, 23.IV.2015 - UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, Biskupa i Męczennika
17:00 – Msza szkolna
            1) za + Pawła Kotulę w rocznicę śmierci.
            2) za ++ Kazimierza Skupnia, ojca Gerarda, dziadków z obu stron.
        
PIĄTEK, 24.IV.2015 - Dzień powszedni
18:00 – 1) za ++ w kwietniu.
             2) za ++ Jolantę Kempner w rocznicę śmierci i męża Medarda.

SOBOTA, 25.IV.2015 - ŚWIĘTO ŚW. MARKA, Ewangelisty
 7:00 – w intencji o dobre urodzaje i błogosławieństwo dla ludzkiej pracy. Procesja dni krzyżowych - modlitwy o pokój i urodzaje.
16:00 – w intencji Henryka Tkocza z okazji 50 rocznicy urodzin.
18:00 – Msza niedzielna
            1) za ++ Monikę Buchcik, męża Pawła, syna Józefa, Marię Sobik, męża Alfreda.
            2) za ++ Józefa Przewoźnika i rodziców z obu stron.
          
NIEDZIELA, 26.IV.2015 - IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
8:00 – za ++ Zofię i Józefa Radeckich, rodziców z obu stron.
10:30 – 1) za ++ Erwina Badurę, Władysława Majewskiego, rodziców z obu stron, Franciszkę i Emanuela Szymałów, dwie córki, dwóch synów.
             2) za ++ Henryka i Elżbietę Woźnioków, córkę Magdalenę.
15:00 – w intencji Eugenii Roskoszek z okazji 60 rocznicy urodzin.
16:00 – w intencji Ireny i Marka Gardyjasów z okazji :30 rocznicy ślubu.