26 kwiecień 2015

Dodano: 2015-04-25
NIEDZIELA, 26.VI.2015 - IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  
8:00 – za ++ Zofię i Józefa Radeckich, rodziców z obu stron.
10:30 – za ++ Erwina Badurę, Władysława Majewskiego, rodziców z obu stron, Franciszkę i Emanuela Szymałów, dwie córki, dwóch synów.
15:00 – w intencji Eugenii Roskoszek z okazji 60 rocznicy urodzin.
16:00 – 1) w intencji Ireny i Marka Gardyjasów z okazji 30 rocznicy ślubu.
             2) w intencji Elżbiety i Henryka Woźnioków z okazji rocznicy ślubu oraz w intencji córki Magdaleny z okazji urodzin.

PONIEDZIAŁEK, 27.IV.2015 - Dzień powszedni
7:00 – za + Edeltraudę Krawczyk w 30 dzień po śmierci.
          
WTOREK, 28.IV.2015 - Dzień powszedni
18:00 – 1) za ++ Augustyna Harego, dwie żony, Edwarda Węgrzyka, ++ z pokrewieństwa Wybraniec, Hanak, Węgrzyk.
             2) za ++ Emila Szymurę, męża Franciszka, Józefa Jonderko, ++ z pokrew.
          
ŚRODA, 29.IV.2015 - ŚWIĘTO  ŚW.  KATARZYNY  SIENEŃSKIEJ
17:00 – 1) za ++ Romana Bernackiego, żonę Łucję, ++ z rodzin Bernacki, Szewczyk, Siwica, Księży Proboszczów.
             2) za + Krystynę Nowak w 30 dzień po śmierci.
           
CZWARTEK, 30.IV.2015 - Dzień powszedni
17:00 – Msza szkolna w intencji Katarzyny Hanak z okazji urodzin o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.
          
PIĄTEK, 1.V.2015 - ŚWIĘTO  ŚW.  JÓZEFA, Rzemieślnika – I piątek miesiąca    
7:00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo do Serca Jezusowego.  
17:30 – Nabożeństwo majowe.
18:00 – Msza młodzieżowa w intencji Zofii i Leszka Postawków z okazji rocznicy ślubu.

SOBOTA, 2.V.2015 - UROCZYSTOŚĆ  NMP  KRÓLOWEJ  POLSKI

7:00 – w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo do Serca Maryi.
16:00 – za ++ Irenę Szewczyk, rodziców z obu stron, Dorotę Kozik, męża Pawła.
17:30 – Nabożeństwo majowe.
18:00 – 1) za ++ Helenę Gawlik i męża Benedykta.
             2) za ++ Franciszka Skupnia i żonę Anastazję.
          
NIEDZIELA, 3.V.2015 - V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  
8:00 – za ++ Gertrudę Szewczyk, rodziców i rodzeństwo.
10:30 – za ++ Romana Morgałę i córkę Krystynę.
15:30 – Nabożeństwo majowe.
16:00 – 1) przez wstawiennictwo św. Floriana w intencji strażaków i ich rodzin.
             2) za ++ Łucję i Konstantego Kozielów i rodziców z obu stron.