24 maja 2015

Dodano: 2015-05-27
NIEDZIELA, 24.V.2015 - UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO
8:00 – za + Grzegorza Gołubowskiego w XV rocznicę śmierci.
10:30 – w intencji Magdaleny Laksa z okazji urodzin.
15:30 – Nabożeństwo majowe.
16:00 – w intencji Klaudii Kędroń z okazji 18 rocznicy urodzin.
             ROCZEK:  Lena  PIEKARSKA.
          
PONIEDZIAŁEK, 25.V.2015 - ŚWIĘTO  NMP  MATKI  KOŚCIOŁA
17:30 – Nabożeństwo majowe.
18:00 – 1) za ++ Gizelę Mazur w II rocznicę śmierci, córki Bożenę i Marię.
             2) za ++ Annę Kozik, męża Jana, Jana Gardyjasa, rodziców z obu stron.
          
WTOREK, 26.V.2015 - Wspomnienie św. Filipa Nereusza
17:30 – Nabożeństwo majowe.
18:00 – 1) za ++ Józefa Wowrę, rodziców z obu stron i syna Tadeusza.
             2) za ++ Augustyna Blachuta, jego żony, syna Pawła, Jerzego Błachuta, Jana Kubicę, żonę Genowefę, syna Bernarda, dusze w czyśćcu cierpiące.
             3) za + Janusza Szymałę w 30 dzień po śmierci.
          
ŚRODA, 27.V.2015 - Dzień powszedni
17:00 – 1) za + Anielę Adamczok.
             2) za ++ Ernesta i Stefanię Połedników, rodziców z obu stron. Nabożeństwo majowe.
           
CZWARTEK, 28.V.2015 - ŚWIĘTO  JEZUSA  CHRYSTUSA,  NAJWYŻSZEGO  I  WIECZNEGO  KAPŁANA
17:00 – Msza szkolna. Msza z okazji jubileuszu 200 lecia szkolnictwa w Książenicach. Nabożeństwo majowe.
          
PIĄTEK, 29.V.2015 - Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
17:30 – Nabożeństwo majowe.
18:00 – 1) za ++ w maju.
             2) za ++ Marię i Franciszka Krywalskich, córkę Irenę, syna Józefa, pokrew.
          
SOBOTA, 30.V.2015 - Wspomnienie św. Jana Sarkandra
11:00 – Msza prymicyjna ks. Piotra Kwaśnioka.
16:00 – w intencji Reginy Kotula z okazji 80 rocznicy urodzin.
17:30 – Nabożeństwo majowe.
18:00 – Msza niedzielna
             1) za ++ Emilię i Józefa Cieślików, Edmunda Kotulę, Alojzego i Felicję Cieślików, rodziców z obu stron.
             2) za ++ Konrada Chruśnika i rodziców z obu stron.
          
NIEDZIELA, 31.V.2015 - UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTWSZEJ  TRÓJCY
8:00 – za + Emilię Czech w I rocznicę śmierci.
10:30 – Msza dziękczynna ks. neoprezbitera Piotra Kwaśnioka.
15:15 – Nabożeństwo majowe.  
16:00 – 1) CHRZEST:  Adam  Jan  WRĘCZYCKI.
             2) za ++ Stanisława Kozę, synową Mirelę, Gertrudę Chrobok, męża Alojzego, synów Zygmunta, Maksymiliana, synową Różę.