18 października 2015

Dodano: 2015-10-20
NIEDZIELA, 18.X.2015 - XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA
8:00 – w intencji Melanii Palarz z okazji 90 rocznicy urodzin. .
10:30 – za ++ Józefa Soję, rodziców z obu stron, Annę Buchta, dusze w czyśćcu.
12:00 – w intencji Tadeusza Ciury z okazji 80 rocznicy urodzin.
15:30 – Nabożeństwo różańcowe.  
16:00 – ROCZEK:  Nikola Katarzyna  MATUSZCZYK.

PONIEDZIAŁEK, 19.X.2015 - Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki  
17:30 – Nabożeństwo różańcowe.
18:00 – 1) za ++ Jana Smołkę, matkę Helenę, męża Józefa, Stanisława Tomułkę, ojca Jerzego, żonę Martę, dusze w czyśćcu cierpiące.
             2) za + Andrzeja Antończyka w 30 dzień po śmierci.
           
WTOREK, 20.X.2015 - Wspomnienie św. Jana Kantego
17:30 – Nabożeństwo różańcowe.  
18:00 – 1) za ++ Jana i Franciszkę Kotulów, syna Edmunda, rodziców z obu stron.
             2) za ++ Józefa Kapicę i jego rodziców.  

ŚRODA, 21.X.2015 - Dzień powszedni
17:00 – 1) za ++ Hildegardę Zaik, męża Jerzego, rodziców z obu stron.  
             2) za ++ Józefa Wybrańca, rodziców z obu stron, Franciszka Belkiusa, żonę Elżbietę, syna Konrada, Franciszka Winklera, żonę Marię, synową Janinę.
17:30 – Nabożeństwo różańcowe.

CZWARTEK, 22.X.2015 - Wspomnienie św. Jana Pawła II
17:00 – Msza szkolna
            1) za ++ Henryka Kotulę, Pawła i Helenę Kotulów, Annę i Teodora Rzepków
            2) za ++ Henryka i Krzysztofa Mamoka, Teresę Mamok, ++ z rodziny.
            3) za + Dawida Morawina w 30 dzień po śmierci.
17:30 – Nabożeństwo różańcowe.  

PIĄTEK, 23.X.2015 - Dzień powszedni

17:30 – Nabożeństwo różańcowe.
18:00 – 1) za + Bernarda Smolorza w VII rocznicę śmierci
             2) za ++ Krystynę i Stanisława Machulców.

SOBOTA, 24.X.2015 - Dzień powszedni
13:00 – w intencji małżonków Erwina i Różę Maciejczaków z okazji 50 rocznicy ślubu.
15:00 – 1) w intencji Marii Michalskiej z okazji 80 rocznicy urodzin.
             2) w pewnej intencji z okazji urodzin i rocznicy ślubu.
17:30 – Nabożeństwo różańcowe.
18:00 – Msza niedzielna
            1) za ++ Romana i Annę Szymałów.
            2) za ++ Erykę Michalską, męża Maksymiliana, rodziców z obu stron.

NIEDZIELA, 25.X.2015 - UROCZYSTOŚĆ  ROCZNICY  POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA  WŁASNEGO
8:00 – w intencji rodziny Franciszka Piechy.
10:30 – za ++ Łucję Kurpanik, męża Ewalda, pokrewieństwo z obu stron.
15:30 – Nabożeństwo różańcowe.
16:00 – 1) w pewnej intencji z okazji 70 rocznicy urodzin.
             2) w intencji Michała Pawlasa z okazji 18 rocznicy urodzin.