24 kwietnia 2016

Dodano: 2016-04-24
NIEDZIELA, 24.IV.2016 - V NIEDZIELA WIELKANOCNA
8:00 – 1) za ++ Jolantę i Medarda Kempnerów.
            2) za ++ Kazimierza Skupnia, ojca Gerarda, ++ dziadków.
10:30 – 1) w intencji Elżbiety i Henryka Woźnioków z okazji 30 rocznicy ślubu oraz w intencji córki Magdaleny z okazji 6 rocznicy urodzin.
             2) w pewnej intencji z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. .
12:00 – 1) w intencji Marii i Jerzego Sudów z okazji 50 rocznicy ślubu, w intencji Marii z okazji 70 rocznicy urodzin oraz w intencji córki Iwony z okazji 45 rocznicy urodzin.
             2) ROCZEK: Julia KAMIŃSKA.
16:00 – za ++ Erwina Badurę w 40 rocznicę śmierci, Władysława Majewskiego, rodziców, Franciszkę i Emanuela Szymałów, dwie córki, dwóch synów, Józefa Pawlytę.

PONIEDZIAŁEK, 25.IV.2016 - ŚWIĘTO ŚW. MARKA, Ewangelisty
7:00 – w intencji o urodzaje i ustrzeżenie przed klęskami żywiołowymi. Nabożeństwo o urodzaje i błogosławieństwo dla pracy ludzkiej.

WTOREK, 26.IV.2016 - Dzień powszedni
18:00 – za ++ Emilię Szymura, męża Franciszka, rodziców z obu stron.
      
ŚRODA, 27.IV.2016 - Dzień powszedni
7:00 – w pewnej intencji.

CZWARTEK, 28.IV.2016 - Dzień powszedni
17:00 – Msza szkolna
             1) za ++ Pawła i Emilię Wiaterków, Pawła i Annę Smołków.
             2) w pewnej intencji o błogosławieństwo dla rodziny.

PIĄTEK, 29.IV.2016 - ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, Patronki Europy
18:00 – 1) za ++ w kwietniu.
             2) za ++ Romana i Łucję Bernackich, rodziców z obu stron, Księży Prob.

SOBOTA, 30.IV.2016 - Dzień powszedni
15:00 – 1) w intencji Oskara Biadacza z okazji 90 rocznicy urodzin.
             2) w pewnej intencji z okazji urodzin.
18:00 – Msza niedzielna
             1) za ++ Helenę i Benedykta Gawlików, rodziców z obu stron.
             2) za ++ Franciszka Skupnia, żonę Anastazję, rodziców z obu stron.

NIEDZIELA, 1.V.2016 - VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
8:00 – za ++ Zofię i Józefa Radeckich, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa.
10:30 – w intencji o powołania kapłańskie i zakonne.
15:30 – Nabożeństwo majowe.
16:00 – 1) w intencji Elfrydy Duda z okazji 80 rocznicy urodzin.
             2) ROCZEK: Michał GARDYJAS.