Poniżej prezentujemy plan kolędy 2017. Kolęda w poszczególne dni rozpoczyna się o godz. 10:00, w razie pogrzebu o godz. 11:00.

KOLĘDA  2016/2017 - DUSZPASTERSKIE  ODWIEDZINY  RODZIN

1. 27.12.2016 (wtorek) – ul. Zielona  5 – 87.
2. 28.12.2016 (środa) – ul. Powstańców  3 – 111.
3. 29.12.2016 (czwartek) – ul. Graniczna  89 – 11.
4. 30.12.2016 (piątek) – ul. Leśna, ul. Łąkowa.
5. 2.01.2017 (poniedziałek) – ul. Nad Potokiem  41 – 95.
6. 3.01.2017 (wtorek) – ul. Leszcze, ul. Nad Potokiem  1 – 37.
7. 4.01.2017 (środa) – ul. Klimka  31 – 81.
8. 5.01.2017 (czwartek) – ul. Wolności  43 – 5, ul. Za Torem  4 a.
9. 9.01.2017 (poniedziałek) – ul. Klimka  1 – 27.
10. 10.01.2017 (wtorek) – ul. Klimka  72 – 2  (parzyste).
11. 11.01.2017 (środa) – ul. Ks. J. Pojdy  1 – 59.
12. 12.01.2017 (czwartek) – ul. Ks. J. Pojdy  63 – 109.
13. 13.01.2017 (piątek) – ul. Ks. J. Pojdy  111 – 177,  165,  210 – 214.
14. 14.01.2017 (sobota) – ul. Smołki  3 – 32.
15. 16.01.2017 (poniedziałek) – ul. Polna, ul. Ks. J. Pojdy  162 – 172, ul. Boczna.
16. 17.01.2017 (wtorek) – ul. Ks. J. Pojdy  126 – 158.
17. 18.01.2017 (środa) – ul. Ks. J. Pojdy  90 – 124.
18. 19.01.2017 (czwartek) – ul. Spadkowa  3 – 19, ul. Ks. J. Pojdy  76 – 74, ul. Kościelna  3 – 34.
19. 20.01.2017 (piątek) – ul. Lasoki, ul. Konwaliowa, ul. Ks. J. Pojdy  82 – 88, ul. Ogrodowa.
20. 21.01.2017 (sobota) – ul. Słoneczna  30 – 2.
21. 23.01.2017 (poniedziałek) – ul. Ks. J. Pojdy  2 – 64.
22. 24.01.2017 (wtorek) – ul. Brzozy  1 – 59.
23. 25.01.2017 (środa) – ul. Brzozy  4 – 38.
24. 26.01.2017 (czwartek) – ul. Brzozy  56 – 40, ul. Ks. J. Pojdy  6 c, d.
25. 27.01.2017 (piątek) – ul. Za Torem  38 – 14.