„Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja” – tymi słowami rozpoczęła się dzisiejsza Msza święta, głosząc radość całemu światu, ponieważ zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa przynosi ocalenie. Tę radosną wieść o zmartwychwstaniu, która ociera ludzkie łzy, zanieśmy dziś do naszych domów i do naszych środowisk. Niech zmartwychwstanie Chrystusa Pana da każdemu z nas nadzieję i siłę do życia.

Początek i koniec, przeszłość i przyszłość spotykają się i spełniają w dniu dzisiejszym, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał. Umarł, ale żyje. Barankiem umęczonym na krzyżu jest Pan, który przyjdzie, aby dopełnić sensu istnienia świata i ludzi. Nasz czas płynie pomiędzy zmartwychwstaniem Chrystusa i Jego powtórnym przyjściem. Między tymi wydarzeniami biegną drogi naszego życia. Idziemy w świetle wiary, nierzadko także w jej mrokach. Nasza wiara opiera się na świadectwach ludzi, którzy widzieli Zmartwychwstałego i za głoszoną prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa oddali życie. Pokolenia, które po nas przyjdą, żyć będą wiarą wyznawaną przez nas i poświadczoną naszymi czynami.

Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącego się życia i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz wszelkiego błogosławieństwa od Zbawiciela
    
życzy ks. Roman Laksa