21 grudnia 2018 roku w 77. roku życia, 52. roku kapłaństwa i 31. roku biskupstwa odszedł pochodzący z naszej parafii ks. bp Gerard Bernacki.

Ksiądz biskup Gerard Bernacki urodził się 3 listopada 1942 r. w Książenicach jako syn Romana i Łucji zd. Szewczyk. W parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Książenicach został ochrzczony 15 listopada 1942 r., tam też przystąpił do I Komunii św. (6.05.1951 r.) oraz w czerwcu 1951 r. przyjął sakrament bierzmowania. W 1949 roku, w wieku 7 lat, utracił ojca.

Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w Książenicach, następnie, po jej ukończeniu w 1956 r., kontynuował naukę w Technikum Ekonomicznym w Rybniku. Po maturze (1960 r.) wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święceń diakonatu udzielił mu w Krakowie, 12 marca 1967 r., biskup Herbert Bednorz. Z jego rąk przyjął także święcenia prezbiteratu 4 czerwca 1967 r. w Katowicach.

Po święceniach był wikariuszem parafialnym w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu (1967-1971), następnie został posłany do posługi kapelana szpitalnego w Bielsku-Białej (1971-1973) oraz rekolekcjonisty diecezjalnego w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach (1973-1976). W latach 1972-1975 brał czynny udział w pracach I Synodu Diecezji Katowickiej.

W międzyczasie podjął dalsze studia specjalistyczne w Prymasowskim Studium Teologii Życia Wewnętrznego w Warszawie (1970-1973) oraz Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, wieńcząc je licencjatem teologicznym w 1975 r. W latach 1976-1983 kształcił się w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz w Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. Tam zdobył najpierw tytuł doktora teologii życia wewnętrznego (1981), a następnie doktora teologii moralnej (1983).

Po powrocie do diecezji pełnił posługę duszpasterską najpierw w parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku (zastępstwo za ówczesnego proboszcza w 1984 r.) oraz jako kapelan szpitalny w Katowicach (1984-1985), będąc jednocześnie wykładowcą teologii życia wewnętrznego i teologii moralnej w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.

W roku 1985 został sekretarzem i kapelanem ówczesnego biskupa katowickiego Damiana Zimonia. Posługę tę pełnił do 1988 r. W tym okresie powierzono mu między innymi następujące funkcje: członka Komisji i Trybunału Diecezjalnego ds. procesu beatyfikacyjnego siostry Laury Meozzi, konsultanta „Gościa Niedzielnego” w zakresie teologii małżeństwa oraz członka diecezjalnej Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej.

W roku 1988 został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji katowickiej i biskupem tytularnym Sala Consilina. Sakrę biskupią przyjął 16 kwietnia 1988 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach; liturgii Słowa przewodniczył arcybiskup metropolita krakowski Franciszek Kardynał Macharski, a konsekratorami byli biskup katowicki Damian Zimoń (przewodniczący całej liturgii), biskup opolski Alfons Nosol oraz biskup częstochowski Stanisław Nowak. Jako dewizą biskupią przyjął słowa z Ewangelii według św. Jana: „Czyńcie, cokolwiek wam powie”.

Jako biskup pomocniczy katowicki został mianowany wikariuszem generalnym, a także: członkiem Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej. W okresie pełnienia posługi biskupiej pełnił funkcje: przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji II Synodu Plenarnego, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchu Światło-Życie, członka Komisji KEP do spraw Życia Konsekrowanego i Komisji KEP do spraw Liturgii i Duszpasterstwa liturgicznego, wicedyrektora krajowego Unii Apostolskiej Kleru, członka Komisji Nadzorczej Caritas Polskiej. Był egzaminatorem diecezjalnym z teologii moralnej.

W 2008 roku otrzymał Nagrodę Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach „Sapere Aude”.

W 2012 r. papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z funkcji biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej i przeniósł na emeryturę. Czas emerytury przeżył w domach zakonnych Braci Bonifratrów; najpierw w Zakopanem, potem w Warszawie, a w ostatnim czasie w Prudniku, gdzie zmarł 21 grudnia 2018 r. Przeżył 76 lat, z czego 51 lat w Chrystusowym kapłaństwie i 30 lat w biskupstwie.